Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Klauzula RODO:

Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice (Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice).

2. W bibliotece została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Radosław Szycko email szycko@interia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki oraz celów statystycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO: ustawa o bibliotekach.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres e-mail) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane przekazywane będą jedynie prawnie uprawnionym podmiotom.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.

10. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:148
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2019-10-24 10:27:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-07-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-12 11:24:33