Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

 

PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Klauzula RODO:

Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice (Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice).

2. W bibliotece została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Piotr Armatowski email piotr@armatowski.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki oraz celów statystycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO: ustawa o bibliotekach.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres e-mail) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane przekazywane będą jedynie prawnie uprawnionym podmiotom.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.

10. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku Szczegóły pliku
Nazwa: _Obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku (2020) - SP2 Sierakowice.docx
Opis: Obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku
Utworzono: 2020-07-08 12:09:02
Data dodania: 2020-07-08 12:09:25
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

obowiązek informacyjny realizowany wobec czytelników Szczegóły pliku
Nazwa: _Obowiązek informacyjny realizowany wobec czytelników (2020) - Biblioteka.docx
Opis: Obowiązek informacyjny realizowany wobec czytelników
Utworzono: 2020-07-01 12:07:28
Data dodania: 2020-07-08 12:07:57
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

obowiązek informacyjny dla osoby zatrudnionej - umowa o pracę Szczegóły pliku
Nazwa: Obowiązek informacyjny dla osoby zatrudnionej - umowa o pracę, zlecenie (2020) - Biblioteka.docx
Opis: Obowiązek informacyjny dla osoby zatrudnionej - umowa o pracę, zlecenie
Utworzono: 2020-07-08 12:06:06
Data dodania: 2020-07-08 12:06:52
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą korespondencji Szczegóły pliku
Nazwa: Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą korespondencji (2020) - Biblioteka.docx
Opis: Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą korespondencji
Utworzono: 2020-07-08 12:04:03
Data dodania: 2020-07-08 12:05:04
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

obowiązek informacyjny realizowany w związku z ZFŚS Szczegóły pliku
Nazwa: Obowiązek informacyjny realizowany w związku ZFŚS (2020) - Biblioteka.docx
Opis: Obowiązek informacyjny realizowany w związku z ZFŚS
Utworzono: 2020-07-08 12:02:35
Data dodania: 2020-07-08 12:03:01
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydata do pracy Szczegóły pliku
Nazwa: Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydata do pracy (2020) - Bibioteka.docx
Opis: Obowiązek informacyjny - kandydat do pracy
Utworzono: 2020-07-08 12:00:22
Data dodania: 2020-07-08 12:01:31
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

obowiązek informacyjny w związku z udzieleniem zamówienia publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Obowiązek informacyjny w związku z udzieleniem zamówienia publicznego (2020) - Biblioteka.docx
Opis: Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne
Utworzono: 2020-07-01 11:56:21
Data dodania: 2020-07-08 11:58:29
Autor pliku: Piotr Armatowski
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

skrócony obowiązek informacyjny Szczegóły pliku
Nazwa: _skrócony obowizek informacyjny.docx
Opis: Skrócony obowiązek informacyjny
Utworzono: 2020-07-08 12:09:55
Data dodania: 2020-07-08 12:10:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx