Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Schemat organizacyjny:

grafika przedstawia schemat organizacyjny Biblioteki - Schemat organizacyjny biblioteki

Schemat organizacyjny Biblioteki:

Dyrektor:

          -  Biblioteka Główna 

                        *     Główny Księgowy

                        *      Pracownicy Merytoryczni

         -  Filia Biblioteczna 

                        *     Kierownik Filii