Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

BPG - Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w bibliotece:

Prowadzone w BPG Sierakowice rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe, rejestry przybytków i ubytków (jawna)
 • Rejestr czytelników (tajny-ochrona danych osobowych)
 • Katalog księgozbioru (wersja elektroniczna)
 • Ewidencja wypożyczeń międzybibliotecznych
 • Dziennik Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice – statystyki odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień
 • Dziennik korespondencyjny (tajny-ochrona danych osobowych)
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Księgi inwentarzowe środków trwałych
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez dyrektora
 • Ewidencja czasu pracy
 • Książka kontroli
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Składnica akt (tajna)