Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w bibliotece:

Prowadzone w BPG Sierakowice rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe, rejestry przybytków i ubytków (jawna)
 • Rejestr czytelników (tajny-ochrona danych osobowych)
 • Katalog księgozbioru (wersja elektroniczna)
 • Ewidencja wypożyczeń międzybibliotecznych
 • Dziennik Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice – statystyki odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień
 • Dziennik korespondencyjny (tajny-ochrona danych osobowych)
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Księgi inwentarzowe środków trwałych
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez dyrektora
 • Ewidencja czasu pracy
 • Książka kontroli
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Składnica akt (tajna)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:167
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2019-10-23 10:46:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-07-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-20 11:32:41