Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 

Załatwianie spraw

 

Informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki oraz obsługi czytelników znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice, zamieszczonych w zakładce Regulaminy.

Sugestie i uwagi dotyczące pracy Biblioteki czytelnicy mogą przesłać na adres Biblioteki:

 

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

ul. Dworcowa 1

83-340 Sierakowice

 

Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one wpisywane do Rejestru skarg i wniosków, który jest dostępny w Bibliotece.

 

Dyrektor Biblioteki w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godzinach od  12:00 do 15:00. 

 

Korespondencja wpływająca do Biblioteki jest załatwiana według kolejności wpływu.

 

Telefon: 58 681 60 51

e-mail: bpgsierakowice@gmail.com