Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Załatwianie spraw

Informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki oraz obsługi czytelników znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice, zamieszczonych w zakładce Regulaminy.

Sugestie i uwagi dotyczące pracy Biblioteki czytelnicy mogą przesłać na adres biblioteki.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one wpisywane do Rejestru skarg i wniosków, który jest dostępny w bibliotece.

Dyrektor biblioteki w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godzinach od  11:00 do 17:00. Jeżeli poniedziałek lub wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.

Korespondencja wpływająca do biblioteki jest załatwiana według kolejności wpływu.