Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Przedmiot działania

 

Przedmiot działania Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania i rozwoju czytelnictwa.

Biblioteka uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturalnego regionu pomorskiego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Do zadań Biblioteki należy organizowanie czytelnictwa wśród społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Biblioteka główna w Sierakowicach oraz Filia w Gowidlinie gromadzą zbiory zarówno klasyki jak i literatury współczesnej. Bogata oferta nowości wydawniczych obejmuje literaturę dla wszystkich grup czytelniczych zgodnie z ich zainteresowaniami. Zbiory biblioteki i filii są na bieżąco uzupełnianie w literaturę dotyczącą Kaszub i całego regionu pomorskiego.

Czytelnia gromadzi literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin nauki, z której korzystają studenci i uczniowie. W czytelni znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

W ramach upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Biblioteka w Sierakowicach organizuje zajęcia czytelnicze w okresie od października do maja. Oferta skierowana jest do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy Sierakowice.

Filia w Gowidlinie w ramach współpracy z miejscowymi placówkami oświaty organizuje zajęcia czytelnicze w okresie od września do maja. W tym okresie filia prowadzi również „Bajkowe spotkania”, które odbywają się w każdy piątek.

Biblioteka oferuje usługi kserokopiarskie, oprawianie dokumentów, laminowanie oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.