Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans za rok 2020. str.1
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans 2020-str.1 001.jpg
Opis: Bilans - Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - str.1
Utworzono: 2021-09-16 14:17:52
Data dodania: 2021-09-16 13:09:35
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Bilans za rok 2020. str. 2
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans 2020- str.2 001.jpg
Opis: Bilans-Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - str.2
Utworzono: 2021-09-16 14:16:17
Data dodania: 2021-09-16 13:29:15
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Bilans za rok 2020. str. 3
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans 2020-str.3 001.jpg
Opis: Bilans-Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - str.3
Utworzono: 2021-09-16 14:15:18
Data dodania: 2021-09-16 13:29:16
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Sprawozdanie finansowe za rok 2020-Informacja uzupełniająca. str. 1
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie finansowe 2020-Informacja uzupełniajaca-str.1 001.jpg
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - Informacja uzupełniająca - str.1
Utworzono: 2021-09-16 14:09:53
Data dodania: 2021-09-16 13:29:17
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Informacja uzupełniająca. str.2
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawzdanie finansowe 2020-Informacja uzupełniająca-str.2 001.jpg
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - In formacja uzupełniająca - str.2
Utworzono: 2021-09-16 14:11:54
Data dodania: 2021-09-16 13:29:17
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Informacja uzupełniająca. str. 3
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie finansowe 2020-Informacja uzupełniająca-str.3 001.jpg
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - str. 3
Utworzono: 2021-09-16 14:13:33
Data dodania: 2021-09-16 13:29:17
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Bilans za rok 2020 - Rachunek zysków i strat. str.1
Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek zysków i strat 2020-str.1 001.jpg
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - Rachunek zysków i strat - str.1
Utworzono: 2021-09-16 14:21:24
Data dodania: 2021-09-16 13:29:16
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Bilans za rok 2020 - Rachunek zysków i strat. str. 2
Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek zysków i strat 2020-str.2 001.jpg
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - Rachunek zysków i strat - str.2
Utworzono: 2021-09-16 14:22:57
Data dodania: 2021-09-16 13:29:16
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Bilans za rok 2020 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - Zarządzenie Wójta Gminy Sierakowice
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans 2020 - Zatwierdzenie-zarządzenie 001.jpg
Opis: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - Zarządzenie Wójta Gminy Sierakowice
Utworzono: 2021-09-16 14:01:01
Data dodania: 2021-09-16 13:29:15
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Bilans za rok 2020 - poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego
Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans 2020-poświadczenie odbioru 001.jpg
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za rok 2020 - Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego
Utworzono: 2021-09-16 14:20:07
Data dodania: 2021-09-16 13:29:15
Autor pliku: jtelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: jpg