Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP następuje na wniosek czytelnika, który może być złożony ustnie lub pisemnie, z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji, która może być udostępniona niezwłocznie.

Wniosek o udostępnienie informacji winien zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy, podpis oraz adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej nazwę oraz siedzibę
- przedmiot żądanej informacji
- wskazanie sposobu udostępnienia - ustnie czy pisemnie.

Wniosek o udzielenie informacji nieudostępnionej w BIP Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_udzielenie_informacji_nieudostępnionej.pdf
Opis: Wniosek o udzielenie informacji nieudostępnionej w BIP
Utworzono: 2019-10-21 10:58:01
Data dodania: 2019-10-23 10:50:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf